boek

De verlangenmachine

Het imago van de vrouwen in de popmuziek is sinds de laatste decennia van de twintigste eeuw drastisch veranderd. Muzikantes zijn geen neuriënde nufjes meer in het achtergrondkoortje van de band, maar zelfbewuste vrouwen die schaamteloos zingen over hun liefdesleven. In de verlangenmachine staat Stine Jensen uitgebreid stil bij dit betrekkelijk nieuwe fenomeen. Ze laat zien dat de invloed van vrouwelijke popartiesten op het ontstaan van lifestyles en maatschappelijke ontwikkelingen onmiskenbaar is.

Niet meer leverbaar, voor een exemplaar, stuur een mail naar stine, post@stinejensen.nl